: อิมาม โคมัยนีย์ : أظ»ہز¾ - قبر وضريح الإمام الخميني

مشرف الموقع

9/8/1425

ل¹ذ¹س¼ظéح×è¹

¾شء¾ى؛·¤ازء¹صé


قبر وضريح الإمام الخميني

هذا قبر الخميني المُزيَّن بالذهب والأحجار .. ! بينما أكثر الشيعة يرزحون تحت وطأة الفقر ..! هل ذهب الخمس لمثل هذه الأضرحة .. دون مستحقيه من الشيعة ؟؟

ضريح الإمام الخميني