: อิมาม โคมัยนีย์ :

คณะผู้ดูแลฯ

23/2/1428

แนะนำผู้อื่น

พิมพ์บทความนี้


บทนำของเรา

บทนำของเรา

         มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺเพียงผู้เดียวพรอันประเสริฐและความสันติสุขอย่างไม่สิ้นสุดจงมีแด่ท่าน รสูล และวงศ์วานของท่านที่บริสุทธ์,,,

เว็บไซต์แห่งนี้ เราพยายามที่จะนำเสนอเรื่องบางเรื่องที่เข้าใจง่าย ซึ่งเกี่ยวข้องถึงข้อเท็จจริงของท่านอิมามโคมัยนีย์ เนื่องจากสื่อได้ปิดบังมันไว้,,,   เราได้พยายามนำเสนอเรื่องที่ง่ายต่อการเข้าใจถึงอาชญากรรมที่อิมามโคมัยนีย์ได้ก่อไว้ต่อผู้บำเพ็ญฮัจญ์ ณ.นครมักกะ ประเทศซาอุดิ อารเบีย

เราได้พยายามนำเสนอความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างอิมามโคมัยนีย์กับชาวยิวและชาวฝรั่งเศส ไม่ใช่ตามที่ถูกนำเสนอในสื่อต่างๆสู่สังคมว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นศัตรูของโคมัยนีย์

 เราพยายามที่จะนำเสนอเรื่องอากีดะฮฺหรือความเชื่อของอิมามโคมัยนีย์ ตามที่เราได้ค้นพบว่า เป็นความเชื่อที่ หลงทางในเรื่องศาสนา เช่น เรื่อง อัตตะชัยยุอฺ อัลอุลวีย์

 เรียนผู้เข้าเยี่ยมที่เคารพ,,,

   เราไม่ได้เขียนข้อความใดๆในเว็บไซต์แห่งนี้ นอกเสียจากว่า จะมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน ว่า จากหนังสือเล่มไหน หน้าเท่าไหร หรือจากรูปภาพ หรือวีดีโอ โดยที่เราไม่ได้เพิ่มเติมและไม่ได้ตัดบางส่วนออกไป เพียงแต่เราต้องการให้ท่านวิจรนญานนำไปคิดและมองถึงอนาคตว่า การกดดันของอำนาจสื่อทีเป็นชีอะฮฺอเมริกัน มันเป็นเช่นไร??

คณะผู้ดูแลเว็บไซต์