: อิมาม โคมัยนีย์ : การงานของอิมามโคมัยนีย์ - อิมามโคมัยนีย์ยอมรับว่า เขาได้นำพาชีวิตไปในหนทางที่ผิดและญาฮีล

อัลหะกีเกาะฮฺ

15/10/1425

แนะนำผู้อื่น

พิมพ์บทความนี้


อิมามโคมัยนีย์ยอมรับว่า เขาได้นำพาชีวิตไปในหนทางที่ผิดและญาฮีล

อิมามโคมัยนีย์ยอมรับว่า เขาได้นำพาชีวิตไปในหนทางที่ผิดและญาฮีล

 

 

หนังสือ อัลกุรอานในคำกล่าวของโคมัยนีย์

ศูนย์อิมามโคมัยนีย์เพื่อการเรียนรู้

โอ้บรรดาผู้รู้และบรรดาผู้พิสูจน์ข้อเท็จทริงทั้งหลาย จงลุกขึ้นและให้ความช่วยเหลืออัลกุรอานจากความเลวร้ายที่บรรดผู้เขลาและผู้รู้ที่ไร้เกียติได้โจมตีคัมภีร์อัลกุรอานด้วยความเจตนา และข้าพเจ้าขอยอมรับในสิ่งที่ข้าพเจ้ารับรู้ด้วยความจริง(มิใช่การยอมรับที่ธรรมดาเลื่อนลอย)ว่า ข้าพเจ้าขออภัยและเสียใจที่ผ่านๆมาข้าพใช้ชีวิตในหนทางที่หลงผิดและเขลามาตลอด