: อิมาม โคมัยนีย์ : اص´شâح - قبر الامام الخميني

إدارة الموقع

24/2/1428

ل¹ذ¹س¼ظéح×è¹

¾شء¾ى؛·¤ازء¹صé


قبر الامام الخميني


شاهد مقطع فيديو يصور قبر الامام الخميني

http://www.khomainy.com/files/video/gabrkhom.rm

لتنزيل المقطع المرئي يرجى عمل حفظ بإسم