: อิมาม โคมัยนีย์ : اص´شâح - دموع التماسيح

المشرف

3/2/1427

ل¹ذ¹س¼ظéح×è¹

¾شء¾ى؛·¤ازء¹صé


دموع التماسيح

لماذا لا يلطم الخميني مثل بقية عوام الشيعة إذا كان هذا من القربات لله كما يزعمون ؟!!!!!

لماذا لا يلطم الخميني مثل بقية عوام الشيعة إذا كان هذا من القربات لله كما يزعمون ؟!!!!!

 

http://www.khomainy.com/files/u1/up/komainy.rm

لتنزيل المقطع المرئي برجاء عمل حفظ بإسم