: อิมาม โคมัยนีย์ : ،زأ§ز¹¢ح§حشءزءâ¤ءرآ¹صآى - หลานโคมัยนีย์ เปิดโปงเรื่องปูของเขา โด&

วแใอัั วแำํวำํ

30/9/1425

ل¹ذ¹س¼ظéح×è¹

¾شء¾ى؛·¤ازء¹صé


หลานโคมัยนีย์ เปิดโปงเรื่องปูของเขา โด&

หลานโคมัยนีย์ เปิดโปงเรื่องปูของเขา โดยได้กล่าวว่า : ระเบิดที่ถูกจับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศซาอุดิ อารเบียนั้น เป็นการบงการของโคมัยนีย์

หลานโคมัยนีย์ ได้กล่าวว่า :

อิหร่านได้ลงมติลับ ซึ่งเป็นแผนการเพื่อชักจูงและเบี่ยงเบนความสนใจจากการรบกับอิรัก ด้วยการใช้วิธีส่งระเบิดไปยังนครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดี อารเบีย น้ำหนักของระเบิดประมาน 500 กิโลกรัม ซึ่งได้ยัดใสในกระเป๋าของบรรดาผู้ที่จะไปแสวงบุญเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์กระเป๋าละครึ่งกิโลกรัมเพื่อระเบิดที่พักของชาวอิหร่านในนครมักกะฮฺโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รู้เรื่องดังกล่าวเลย

 หลานโคมัยนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า : สำนักผู้แทนการฮัจญ์ประเทศอิหร่านทุ่มเทเวลาทั้งหมดในการวางแผนที่โหดร้ายโดยที่ฉันไม่ได้รู้เรื่องเลย ซึ่งอัลลอฮฺทรงไม่ประสงค์ ทำให้แผนการร้ายนั้นไม่บรรลุผลสำเร็จ และวัตถุระเบิดดังกล่าวก็ถูกเปิดเผย ซึ่งเขาได้กล่าวเมื่อปี 1987 ณ.ท่าอากาสสยาน เมืองเจดดะ ประเทศซาอุดิ อารเบีย

ได้มีการวางแผนร้ายอีกครั้ง ซึ่งผู้มาแสวงบุญหรือประกอบพิธีฮัจญ์ชาวอิหร่านได้ก่อเหตุจราจร ณ.นครมักกะฮฺ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายตามที่เราทุกคนทราบกัน

อ้างอิง :

http://www.sotaliraq.com/files/article_2003_09_30_4816.html

หนังสือพิมพ์ ( อัซซะมาน ) อัลลอนดานียะฮฺ ฉบับที่ 1623 วันที่ 30/9/2003