: อิมาม โคมัยนีย์ : لثإè§حéز§حش§ - ببركة اليد الشافية ( يد الإمام الخميني ) تعافى المريض ؟!! .

الحقيقة

15/9/1425

ل¹ذ¹س¼ظéح×è¹

¾شء¾ى؛·¤ازء¹صé


ببركة اليد الشافية ( يد الإمام الخميني ) تعافى المريض ؟!! .

ببركة اليد الشافية ( يد الإمام الخميني ) تعافى المريض ؟!! .

ببركة اليد الشافية ( يد الإمام الخميني ) تعافى المريض ؟!! . أين قول الله تعالى ( وإذا مرضت فهو يشفين ) ؟

 

كتاب : كرامات الإمام الخميني .