: อิมาม โคมัยนีย์ : لثإè§حéز§حش§ - الإمام الخميني يخطط للتفجير في مكه ويحذر أصحابه بعدم السفر ويعدونها كرامة له !!!

الحقيقة

15/9/1425

ل¹ذ¹س¼ظéح×è¹

¾شء¾ى؛·¤ازء¹صé


الإمام الخميني يخطط للتفجير في مكه ويحذر أصحابه بعدم السفر ويعدونها كرامة له !!!

الإمام الخميني يخطط للتفجير في مكه ويحذر أصحابه بعدم السفر ويعدونها كرامة له !!!

الإمام الخميني يخطط للتفجير في مكه ويحذر أصحابه بعدم السفر ويعدونها كرامة له !!!

كتاب : كرامات الإمام الخميني